Program za izračun sistema Sika CarboDur 2

Program za izračun sistema Sika CarboDur 2

Prenos programa za izračun po sistemu Sika CarboDur

Ravne strehe

Ravne strehe

Ko strešni sistemi omogočijo nove načine življenja: To je Building Trust

Hidroizolacije

Hidroizolacije

Ko tuneli odstanejo suhi za vedno. To je Buildnig Trust

Trajnostni pristop

Trajnostni pristop

Cilj Trajnostnega pristopa Sika izdelkov vključuje analizo študije primerov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in sistemov glede na njihovo pričakovano življenjsko dobo. To vključuje vse faze življenjskega cikla, od pridobivanja surovin do proizvodnje, uporabe in končnega odlaganja.