Svetloba v arhitekturi

Svetloba v arhitekturi

Ugledni tuji in domači strokovnjaki bodo skozi teorijo in na primerih aktualnih dobrih praks v tujini in doma predstavili vplive sodobnega ovoja stavbe na dnevno svetlobo v objektu. Razkrili bodo možnosti celostnih, inovativnih in kreativnih rešitev na ovoju stavbe, ki s pomočjo najsodobnejših tehnologij, materialov in konceptov vplivajo na funkcionalno, estetsko, razpoloženjsko in energijsko učinkovitost prostora.

Program za izračun sistema Sika CarboDur 2

Program za izračun sistema Sika CarboDur 2

Prenos programa za izračun po sistemu Sika CarboDur

Ravne strehe

Ravne strehe

Ko strešni sistemi omogočijo nove načine življenja: To je Building Trust

Hidroizolacije

Hidroizolacije

Ko tuneli odstanejo suhi za vedno. To je Buildnig Trust

Trajnostni pristop

Trajnostni pristop

Cilj Trajnostnega pristopa Sika izdelkov vključuje analizo študije primerov v celotnem življenjskem ciklu proizvodov in sistemov glede na njihovo pričakovano življenjsko dobo. To vključuje vse faze življenjskega cikla, od pridobivanja surovin do proizvodnje, uporabe in končnega odlaganja.