Sika® Permacor®-138 A

Prevoden, popolnoma trden epoksidni premaz, 100% vsebnost trdnih snovi

Sika® Permacor®-138 A je epoksidni premaz za jeklene površine s 100% vsebnostjo trdnih snovi. Premaz ima visoko fizično moč, dobro odpornost na obrabo in udarce. Brez topil po Smernici za zaščitne premaze v združenju nemške barvne industrije (Vdl-RL 04).

  • Visoka kemična odpornost na vnetljive in nevnetljive tekočine, kot tudi na široko paleto kemikalij
  • Odobreno tudi za biogoriva, ki vsebujejo ogljikovodikova goriva
  • Prevodnost
  • Visoka difuzijska odpornost
  • Zelo dobra oprijemljivost na jeklo