Človekov pogled na uspeh

Pri družbi Sika boste srečali korporativno kulturo, ki temelji na vrednotah: pogum za partnerstvo, vztrajnost in inovacije. Veliko pričakujemo, vendar tudi veliko ponujano: naš cilj je nagraditi učinkovitost in predanost, ne samo v smislu kompenzacije glede učinkovitosti in odgovornosti, temveč tudi z vidika socialne varnosti in prispevkov za pokojninsko zavarovanje, ki ustrezajo tistim na državni ravni. Prednost namenjamo tudi naslednjim vidikom:

Možnost za razvoj

Naš cilj je ustvariti možnost za razvoj nadarjenega kadra. Čeprav od svojih zaposlenih pričakujemo, da dosegajo dogovorjene cilje, hkrati upoštevamo prilagodljivost v smislu ustvarjanja delovne kariere, možnosti mednarodne kariere in skupinskega dela kot potrebne elemente za delo v skupini Sika.

Osebna odgovornost

Najočitnejša značilnost zaposlenih pri družbi Sika je zmožnost uspešnega dela skupaj z visoko stopnjo socialne kompetence: inovacije, spoštovanje različnih mnenj in usklajevanje skladno s strateškimi cilji. Ali si ne želite biti samo učinkoviti, temveč dosegati rezultate v predvidenem času? Potem je družba Sika pravo mesto za vas.

Pragmatična delovno vzdušje

Želite si odličnosti. Družba Sika spodbuja delovno vzdušje, v katerem se lahko zaposleni razvijajo skladno s svojimi strokovnimi kvalifikacijami in osebnimi zmogljivostmi – želimo si ustvariti vzdušje, ki omogoča razvoj inovativnosti, učinkovitosti in vzajemnega spoštovanja, in okolje, ki zaposlene spodbuja k storilnosti, rezultatom in dejanski izvedbi.

Odprta komunikacija

Predani smo odprtim, predanim in odkritim standardom v komunikaciji. Organizacijsko strukturo družbe Sika dopolnjuje kooperativni slog vodenja, kar zagotavlja vključenost kompetentnih zaposlenih pri odločanju.

Temeljitost in zanesljivost

Družba Sika se je zanesljivo in uspešno razvijala ter širila. Trdna načela, ki sta jih ob ustanovitvi ustvarila Kaspar Winkler in dr. Fritz Schenker, so bila usmerjena v inovativni in podjetniški duh. Celo danes je pogum za inovacije združen z močjo za vztrajanje in usklajevanje korporativnega razvoja z dolgoročnega vidika. Družba Sika se posveča zagotavljanju trajnostne rasti za dolgoročno ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest.