Pravila in splošni pogoji nagradne igre

 

“Sika nagrajuje” Bodi PRO

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre » Sika nagrajuje« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je družba Sika d.o.o. Prevale 13. 1236 Trzin, Slovenija (v nadaljevanju »organizator«).

 

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Sika na slovenskem prostoru. Sodelovanje v nagradni igri poteka v skladus temi pravili.

 

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 4. 10. 2019 do vključno 30.11. 2019 do 23:59 na celotnem področju Republike Slovenije.

 

 

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Sika d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli  neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 

 

5. Način sodelovanja

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri je možno sodelovanje na dva načina:

 • 1. Način - z nakupom izdelkov Sika v vrednosti vsaj 10 EUR,
 • 2. Način - z zgodbo v kateri opišete kje vse lahko uporabite Sika izdelke, za kakšne namene in podobno pri tem,da mora navedena zgodba vsebovati vsaj 600 znakov.
 

Udeleženci, ki so kupili izdelke Sika pošljejo račun ter svoje osebne podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka,poštna številka in kraj, telefonsko številka in e-naslov) na naslov Sika d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin ali na e-mail info@si.sika.com.

Udeleženci, ki sodelujejo z zgodbo naj svojo zgodbo pošljejo na e-mail info@si.sika.com ali naslov Sika d.o.o., Prevale13, 1236 Trzin in poleg pripišejo tudi svoje osebne podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefonsko številka in e-naslov).

Udeleženci lahko v nagradni igri večkrat sodelujejo na oba načina in z vnosom več različnih računov, izžrebani pa so lahko le enkrat.

Nagrajenci bodo prejeli obvestilo na svoj elektronski naslov in bodo z imenom in priimkom objavljeni na Facebookstrani organizatorja najkasneje v roku 10 dni od razglasitve žrebanja.

 

 

6. Nagrade

Nagradni sklad obsega:

 1. Nagrada – Blaupunkt električni skiro ESC808
 2. Nagrada – Sikina darilna košarica
 3. Nagrada – 10 x Sikina majica
 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 

 

7. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo v ponedeljek 9.12.2019. Žreb se bo izvajal na sedežu organizatorja.

 

 

8. Obveščanje o nagrajencih

Nagrajenci bodo o nagradi in prevzemu nagrade obveščeni na dani elektronski naslov. Nagrajenca 1. in 2. nagrade bomotudi poklicali na dano telefonsko številko. Nagrajenci bodo tudi objavljeni na Facebook strani organizatorja.

Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanje ni mogoča. Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo nagrado.

 

 

9. Prevzem nagrad

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na sedežu organizatorja Sika d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin.

Če organizator v roku dveh delovnih dni od trenutka, ko nagrajenca 1. in 2. nagrade pokliče in mu pošlje obvestilo otem, da je bil izbran, iz katerega koli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslovnagrajenca je napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, se šteje, da
nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v okviru te nagradne igre.

Če organizator v roku 10 dni od trenutka, ko nagrajencu 3. nagrade pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz kateregakoli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, elektronski naslov nagrajenca je napačen ipd.) neprejme od njega vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter jetako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti v
okviru te nagradne igre.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se nagrajenec za 1. in 2. nagrado ne javi v roku 2 delovnih dni,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • je nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame na določen datum.

 

 

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • neresničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
 • morebitno nepravilno izpisovanje številk na računih,
 • (ne)delovanje spletnega mesta www.svn.sika.com,
 • vse ostale aktivnosti na www.svn.sika.com,kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

 

 

11. Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade, ki presegajo z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine,odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi  predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letnodohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

V ta namen je nagrajenec  dolžan organizatorju ob prevzemu predložiti natančne osebne podatke in podatke odavčnem statusu: davčno številko in davčno izpostavo. V primeru predložitve  netočnih ali nepopolnih podatkov,lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

 

 

12. Varovanje osebnih podatkov

Organizator od sodelujočih, ki ne bodo izžrebani, ne bo zbiral in obdeloval nobenih osebnih podatkov.

Organizator bo od sodelujočih zbral naslednje podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, elektronskinaslov in od nagrajencev davčno številko (zaradi plačila dohodnine).

Prejete osebne podatke bo organizator hranil za čas do 31.01.2020 in jih bo uporabil zgolj za obveščanje o nagradniigri in odvajanje davka.

Sodelujoči organizatorju nagradne igre dovoljujejo objavo osebnih podatkov nagrajencev (ime in priimek) naFacebook strani organizatorja.

Vsi osebni podatki bodo varovani v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji nagradne igre so dostopni na www.svn.sika.com. Organizator nagradne igre si pridržuje pravicosprememb teh Pravil in pogojev, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil in pogojev bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh www.svn.sika.com.

Pravila in pogoji so dostopni na spletnih straneh organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresiranaoseba tudi piše na info@si.sika.com.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili in splošnimi pogoji nagradneigre seznanjeni, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo ter izjavljajo, da bodo ravnali v skladu s temi pravili.

 

14. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorjanagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vseudeležence.Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Trzin, 27.09.2019                     Sika d.o.o., Direktor Samo Križaj