SIKA in REACH: poročilo o trenutnem stanju postopka REACH