Družba Sika je predana vodilni zamisli trajnostnega razvoja. Naše pobude za trajnost so usmerjene v notranjo organizacijo in zunanje okolje. Pobude se usmerjajo glede na število svetovnih megatrendov, ki obsegajo gospodarske, socialne in ekološke vidike.

Za družbo Sika trajnost ni zgolj cilj, temveč proces, v katerega je vključena celotna družba. Zato družba Sika ves čas nadzira svoje dejavnosti in vedenje glede svojega izpolnjevanja obveznosti, stalno išče načine za pošteno poslovanje v korist podjetja, načine za varovanje okolja in izboljšanje splošne življenjske situacije ter tako pravilno izpolni obveznosti do interesnih skupin, konkurence, dobaviteljev in družbe kot celote.