Optimizacija porabe virov in varnosti izdelkov sta stalna dejavnika pri vsem našem razvojnem delu.

Zavezani smo, da preučimo vse zahteve in obveznosti glede snovi, uporabljenih v naših izdelkih.

Naložbe v varnost in varovanje okolja/energijsko učinkovite emisije/voda/trdni odpadki/varnost

Celosten pogled na različne faze nabave, logistike in proizvodnje / koncept strukture dobavnega središča družbe Sika.

Predpisani standardi, predanost vodstva, sodelovanje zaposlenih, analize delovnih mest in tveganja, prepoznavanje in reševanje nevarnosti, usposabljanje ter izobraževanje.