Porazdelitev dodane vrednosti na zaposlene, davke, posojilodajalce, delničarje in družbo.

Diverzifikacija, ki temelji na geografskih vidikih in vidikih, povezanih s strankami.


Upravljanje s finančnimi tveganji/valutnimi tveganji/cenovnimi tveganji/obrestnimi tveganji/kreditnimi tveganji/likvidnostnimi tveganji