Trajnostni razvoj je tesno povezan s trendi, ki bodo oblikovali našo prihodnost. Tako imenovani megatrendi so ključnega pomena za prihodnjo gospodarsko rast.

Povpraševanje po naravnih virih se povečuje, kar je posledica rasti prebivalstva in večje kupne moči.

Podnebje se spreminja hitreje kot kadar koli prej, številne posledice pa vplivajo na vse nas.

Voda je nafta 21. stoletja. Zaradi rasti prebivalstva, urbanizacije in podnebnih sprememb postaja voda redka dobrina.

Za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture se potroši ogromno denarja.

Omejeni viri, brezposelnost in neuravnoteženost bogastva privedejo do socialnih napetosti in radikalizacije v družbi.