Konstrukcijsko injektiranje

Sika® Injektion-451

Sika Injektion-451 je specialna, nizko viskozna, injekcijska, epoksidna konstrukcijska smola visoke trdnosti, ki ne vsebuje topil.

Sikadur®-52 Injection

Sikadur®-52 Injektion Tip N je tekoča, dvo-komponentna nizkoviskozna epoxi smola za injektiranje. Ne vsebuje topil. Uporablja se pri temperaturi podlage med +5°C in +30°C.