Bivalni prostori

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex - 11 FC+ je enokomponentna elastična tesnilna masa in večnamensko lepilo na poliuretanski osnovi, ki s strjuje s pomočjo zračne vlage. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo.

Sikaflex®- PRO 2 HP

Sikaflex – PRO 2 HP je mehko - elastična poliuretanska tesnilna masa, posebej primerna za tesnjenje stikov “okoli okna”. Zaradi nizke obremenitve podlage je proizvod Sikaflex – PRO 2 HP izredno primeren za gradbene materiale z nizko trdnostjo, kot sta npr. omet in malta. V obdelovalnem stanju je Sikaflex – PRO 2 HP plastična, trdna pasta, ki s pomočjo zračne vlage zreagira v elastično tesnilno maso.

SikaBond® T-2

SikaBond T-2 (i-Cure) je visoko viskozno, enokomponentno, elastično lepilo.

Sikacryl S

Sikacryl® -S je enokomponentna plastično elastična tesnilna masa na osnovi akrilne disperzije. Sikacryl® -S, proizvod, ki ne leze, je namenjen za notranje stike z majhnimi premiki.

SikaHyflex®-250 Facade

SikaHyfllex®-250 Facade je enokomponentna tesnilna masa, ki strjuje s pomočjo zračne vlage, z nizkim modulom elastičnosti, namenjena za tesnjenje gibljivih in delovnih stikov na fasadah stavb.