Pripravljene malte

Sika®-101 Schlämme

Pasta za tesnjenje na osnovi cementa, obogatenega z umetnimi snovmi.

Sika® 101 HD

Sika 101 HD je enokomponentna cementna tesnilna malta, izboljšana z mikrosiliko. Vsebuje malo kromatov po TRGS 613.