ISO certifikati

Zavzetost za kakovost in okolje

Kot vodilni proizvajalec in prodajalec gradbenih materialov se Sika že vrsto let zaveda pomena zagotavljanja kakovostnih, trajnostnih in okolju prijaznih materialov svojim strankam. V ta namen je podjetje pridobilo certifikat ISO 9001 za upravljanje kakovosti in certifikat ISO 14001 za ravnanje z okoljem (glejte spodnje certifikate za uporabnost za vsako lokacijo).