1910: Začetki s Sika-1 in Gotthard tunelom

Začetki Sike

Kasparja Winklerja je vodil njegov podjetniški duh, ko je leta 1910 postavil temelj našega podjetja. Izumil je Sika-1, hitro sušečo hidroizolacijsko primeso za malto, ki je bila uporabljena za vodotesnost predora Gotthard. Švicarskemu železniškemu podjetju je omogočilo elektrifikacijo pomembne povezave med Severno in Južno Evropo.


Inovacije srečajo povpraševanje

Kaspar Winkler je prepoznal prihajajočo svetovno potrebo po svojih prelomnih primesi in ustanovil hčerinske družbe po vsem svetu. Že v tridesetih letih je 15 podružnic Sike v Evropi, ZDA, Argentini, Braziliji in na Japonskem ustanovilo nove trge gradbenih kemikalij.

Kaspar Winkler, founder of Sika
Slika: Kaspar Winkler, ustanovitelj Sike
Mejnik 1910 - 1935: Preboj s tunelom Gotthard
Waterproofing works in the Hudson Tunnel
Slika: Hidroizolacijska dela v tunelu Hudson

Po zelo težkih prvih letih, je prišlo do preboja, ko so švicarske zvezne železnice izvedle uspešna preizkušanja s Siko za vodotesnost predorov v Gotthardu. Vodotesnost je potrebna za uporabo električnih vlakov. Švicarske državne železnice so v naslednjih letih hidroizolirale 67 predorov s Siko.

Rast

Po tem uspehu je Kaspar Winkler preizkusil potencial v tujini. Spoznal je, da potrebuje menedžerja z mednarodnimi izkušnjami, in med letoma 1926 in 1928 ustanovil podružnice v Angliji, Italiji in Franciji.

Vendar direktor ni želel biti samo zaposleni - hotel je biti partner družbe. S spretnimi dogovori je onemogočil, da bi ga lahko odpustili. Kasnje so s sodnimi postopki dosegli ponovno razdelitev podjetja.

Leta 1928 se je Winklerjev zet, Fritz Schenker, pridružil izvršnemu odboru podjetja in si prizadeval za širitev po vsem svetu. Do leta 1935 je bila Sika prisotna v Evropi, Južni Ameriki in Aziji.

Mejnik 1935 - 1970: Rast in kriza
Fritz Schenker (third from right) on a visit in Santiago de Chile, October 1959
Slika: Fritz Schenker (tretji z desne) na obisku v Santiago de Chile, oktober 1959

V času druge svetovne vojne so bili časi težki, vendar je podjetjem Sika uspelo nadaljevati svoje delo.

Z vstopom Romualda Burkarda v podjetje se je v Švici začela sprememba druge generacije. Med vstopom v podjetje leta 1953 in smrtjo njegovega tasta Fritza Schenkerja leta 1971 je Burkard postopoma prevzel vodenje skupine. Pozneje je Sika začela s kotacijo na švicarski borzi.

Ko pa se je gospodarstvo v poznih 60. letih pregrelo, je Sika zašla v resno krizo in se za las izognila insolventnosti.

Mejnik 1970 - 1990: Prodor na nove trge... in Sika Spirit
Cablecar terminus Klein-Matterhorn, Canton of Valais, Švica, 1979
Slika: Cablecar terminus Klein-Matterhorn, Canton of Valais, Switzerland, 1979

Huda recesija v 70. letih je okrepila Sika Spirit. Duh Sike je nastal v teh letih in je pomenil občutek zaposleni za osebno odgovornost za svoje delo in podjetje kot celoto, pa tudi solidarnost in optimističen odnos zaposlenih do podjetja. Sika Spirit še danes sestavlja DNK podjetja. Z vsestranskim lepilom Sikaflex je Sika v osemdesetih letih odprla novo področje poslovanja: avtomobilsko industrijo. V procesu se je Sika oddaljila od svoje tradicionalne gradbene kemije. S Sikaflexom in na novo predstavljenimi maltami je bila Sika na dobri poti v prihodnost.

Druga pomembna skupina izdelkov, ki je lahko zdržala recesijo, je bila "Prenova in vzdrževanje". Da bi zmanjšali odvisnost od gradbene industrije v prihodnosti, smo razširili ponudbo izdelkov "Prenova in vzdrževanje". To tržno področje zasledujemo še danes.

 

Mejnik 1990 - 2010: Hitra rast
Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets
Slika: Heat Welding of Sikaplan® sealing sheets

Sika je doživela desetletje svoje najhitrejše rasti. Med leti 1990 in 1995 je bilo ustanovljenih 16 novih hčerinskih družb. Prihodek od prodaje se je povečal z dveh milijard CHF na več kot 4,6 milijarde CHF, od tega je velik delež prispevalo 36 podjetij, pridobljenih med letoma 2000 in 2008. V tem istem obdobju se je delovna sila povečala z 8.000 na 13.000.

Thanks to Sika ViscoCrete it was possible to pump concrete up to the topmost floors of the 180 metre high "Turning Torso" in Malmö, Sweden, and to give the fair-faced concrete facade a surface smooth as glass
Slika: Thanks to Sika ViscoCrete it was possible to pump concrete up to the topmost floors of the 180 metre high "Turning Torso" in Malmö, Sweden, and to give the fair-faced concrete facade a surface smooth as glass

Od kleti do strehe

Od leta 2000 Sika povzema svoje temeljne pristojnosti na področju lepljenja, tesnjenja, dušenja, ojačitve in zaščite. Od kleti do strehe, Sika je nameravala postati vodilna na trgu v teh tehnoloških disciplinah.

Sika premises in the past
Slika: Sika Technology Center in Zurich, Switzerland
Sika Technology Center

Mejnik od 2010: Konstantna rast in inovacije

Rast je središče strategije Sika. K doseganju ciljev prispevajo
različne pobude. Od leta 2015 je Sika izvedla 20 prevzemov, odprla 11 novih
državnih podružnic in 37 novih obratov. Uveljavljen je bil uspešen koncept
ciljnega trga in spodbujajo rast z megatrendi.

Inovacije so eden izmed stebrov strategije rasti Sike: vloženih je
bilo 333 novih patentov in vzdržujejo 20 svetovnih tehnoloških centrov. Sika je
zavezana trajnostnemu razvoju. Strategija trajnosti Sike se je začela uspešno,
saj je družba presegla večino svojih ciljev za leto 2015. Smernice pobude za globalno
poročanje od leta 2013 zagotavljajo okvir za poročanje o trajnosti.

Maja 2017 Sika vstopi v švicarski indeks trg (SMI), vodilni indeks
švicarske borze, ki vsebuje 20 najboljših švicarskih družb Blue Chip. To
predstavlja mejnik v zgodovini Sike in velik dosežek, ki je bil mogoč le zaradi
uspešne strategije rasti in usmerjenega upravljanja uspešnosti.

Maja 2018 so Sika, družina Burkard in Saint-Gobain podpisali
sporazume, s katerimi so zaključili in razrešili svoj spor v skupno korist vseh
vpletenih strani ter njihovih delničarjev in deležnikov. Maja 2019 Sika
zaključi s prevzemom Parexa, največje pridružitve v zgodovini podjetja. S to
pridobitvijo Sika še okrepi svoj vodilni položaj na področju gradbenih
kemikalij.