Namen Sike je predvideti in se spoprijeti s prihodnjimi izzivi z zagotavljanjem zanesljivih, inovativnih, trajnostnih in dolgotrajnih rešitev v gradbeni in proizvodni industriji. V vsem, kar počnemo, zagotavljamo pečat kakovosti, na katerega se lahko vsak dan zanesejo zaposleni, stranke in vse zainteresirane strani - gradimo zaupanje.

Identiteta spodbuja inovativnost

Blagovna znamka daje izdelkom različne identitete in jih povezuje z določenim naborom vrednosti. To dejstvo je že v zgodovini Sike priznal ustanovitelj Kaspar Winkler, ki je poimenoval podjetje in oblikoval njegov logotip. Ker je logotip od njegovega nastanka le malenkost spremenjen, izraža kontinuiteto in trdnost, po vsem svetu pa je prepoznan kot sinonim za inovacije, kakovost in storitev.

Kombinacija besed in slik v blagovni znamki se je v desetletju širitve skupine Sika izkazala za dragoceno svetovno prednost. Uspešno se je začela in je bila sprejeta v vseh kulturnih meja. Kupci po vsem svetu so lahko prepričani, da bodo prejeli kakovost in storitev Sika, kjer koli bodo videli logotip Sika.

 
 
Sika Logo

Zaščita blagovnih znamk

Glede na povečano ozaveščenost o blagovni znamki Sika, zlasti blagovne znamke z grafično besedo, podjetje pripisuje veliko prednost dosledni in standardizirani uporabi logotipa in s tem povezanih smernic za podobo podjetja ter preverja skladnost z njimi. V zadnjih letih so bili različni poskusi kopiranja logotipa, ki služijo le poudarjanju njegove ogromne neopredmetene vrednosti za podjetje.

Blagovna znamka Sika in nekaj 930 blagovnih znamk Sika izdelkov, kot so Sika ViscoCrete®, SikaBond® ali Sikaflex®, zaostrujejo konkurenčno prednost podjetja. Zato je vloga zaščite blagovnih znamk ključna naloga vodstva, ki se izvaja tako na svetovni ravni, kot lokalno na nacionalni ravni. Skupno je Sika konec leta 2018 imela 11,383 registracij blagovnih znamk v 165 državah. Sika nenehno spremlja svoje blagovne znamke in ustrezno ukrepa v primeru kršitev.

 
Sika new Zealand
Team Sika Hungary

Kultura podjetja

Trije atributi, ki tvorijo hrbtenico osebnosti blagovne znamke Sika, so pionirji, timska usmerjenost in predanost. Danes oblikujejo zvestobo zaposlenih v Siki po vsem svetu.

 

Doživljati znamko Sika

Podjetje Sika uspešno integrira slogan "Graditi zaupanje" v svojo komunikacijsko strategijo. Posledice te zaveze za pozicioniranje blagovne znamke Sika lahko opišemo na naslednji način: »Posebne kemikalije so naše podjetje in zaupanje je temelj našega uspeha. Že več kot stoletje se osredotočamo na kakovost naših izdelkov, hkrati pa v našo industrijo nenehno vnašamo duh ponovnega izumljanja. Zavezujemo se, da bomo kupcem v gradbeni in proizvodni industriji ponudili zanesljive, inovativne in dolgotrajne rešitve.

To resnično predstavlja vrednost in vpliv celotnega obsega glavnih Sikinih kompetenc: tesnjenje, lepljenje, dušenje, ojačitev in zaščita. Pripravljeni in sposobni soočiti se s prihodnjimi izzivi naših strank in partnerjev, ponujamo inovativne izdelke z dodano vrednostjo, celovite storitve, strokovne odgovore, dobro utemeljeno usposabljanje in rešitve po meri. Ponosni smo na svoje dosežke in radi dokažemo, da Sika zagotavlja pečat kakovosti, na katero se lahko zanesete.

Zavzamemo se za odličnost.
Navdihujejo nas inovacije.
Gradimo zaupanje.