Obvestilo o varstvu podatkov na spletnih straneh

Obvestilo o varstvu podatkov na spletnih straneh opisuje, kako Sika d.o.o. obdeluje osebne podatke in druge podatke uporabnikov, zlasti v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov (»SUVP«) pri uporabi spletne strani https://svn.sika.com/sl/group.html (»spletna stran«).

1. Kategorije osebnih podatkov, obdelava, pravna podlaga in vir
a. Osebni podatki, ki jih aktivno zagotavljate vi
Če na naši spletni strani ustvarite uporabniški račun, boste morali navesti naslednje osebne podatke o sebi: Ime, poštni naslov, e-poštni naslov, izbrano geslo. Sika d.o.o. obdeluje takšne osebne podatke z namenom zagotavljanja naših storitev. Zagotavljanje takšnih osebnih podatkov je prostovoljno. Vendar brez zagotavljanja takšnih osebnih podatkov ne boste mogli ustvariti uporabniškega računa. Pravna podlaga za obdelavo takšnih osebnih podatkov je pogodba o uporabi spletne strani, sklenjene z vami (črka b, 1. odstavka 6. člena SUVP).
Če se prijavite na novice in soglašate s prejemanjem novic in obdelavo vašega e-naslova v ta namen, boste morali navesti svoj e-naslov. Vaš e-naslov bomo uporabljali za redno pošiljanje novic. Zagotavljanje e-naslova je prostovoljno. Vendar brez zagotavljanja e-naslova, ne boste prejemali novic. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za pošiljanje novic je soglasje (črka a 1. odstavka 6. člena SUVP).

b. Druge pasivno zbrane informacije:
Poleg osebnih podatkov, ki jih aktivno zagotavljate, lahko spletna stran samodejno zbira, obdeluje in hrani določene podatke na podlagi psevdonimov:
• Podatki o napravi in uporabi – ki lahko vključujejo (i) informacije, specifične za uporabljeno napravo, za dostop do spletnega mesta (vključno z, vendar ne omejeno na, model, operacijski sistem, IP naslov, jezik, nosilec in podobne informacije) in (ii) uporaba lastnosti, funkcij ali obvestil v napravi, prepoznavanje in analiziranje trendov;
• Spletna analitika – na primer, kako pogosto uporabnik uporablja spletno stran, združeno uporabo, podatke o uspešnosti. Uporabljamo spletno analizo, ki nam omogoča, da bolje razumemo funkcionalnost in uporabo naše spletne strani.
Pravna podlaga za ta namen so naši zakoniti interesi (črka f, 1. odstavka 6. člena SUVP), ki so: spremljanje in vzdrževanje delovanja spletne strani ter analiza trendov, uporabo in dejavnosti v zvezi z našo spletno stranjo.

2. Prejemniki
a. Prenos na ponudnike storitev
Sika d.o.o.  lahko sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev, ki delujejo kot obdelovalec podatkov , da zagotovijo določene storitve za Sika d.o.o. kot so spletni ponudniki storitev, ponudniki tržnih storitev ali ponudniki storitev IT podpore. Pri zagotavljanju takšnih storitev imajo lahko zunanji ponudniki storitev dostop do vaših osebnih podatkov in/ali jih lahko obdelujejo.
Ti zunanji ponudniki storitev bodo predmet pogodbenih obveznosti za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov in za obdelavo osebnih podatkov samo po navodilih.

b. Drugi prejemniki
Nekateri naši sodelavci, ki upravljajo spletno stran in nudijo informacijske storitve, so lahko zaposleni v naših družbah v skupini. Pri upravljanju spletne strani imajo lahko naši sodelavci dostop do vaših osebnih podatkov in/ali jih obdelujejo. Ustrezen prenos vaših osebnih podatkov temelji na naših zakonitih interesih. Naši zakoniti interesi so posredovanje osebnih podatkov v skupini podjetij za notranje upravne in podporne namene. Dostop je omejen na sodelavce, ki jih je treba poznati.
Sika d.o.o. lahko svoje osebne podatke prenese tudi organom pregona, vladnim organom, pravnim svetovalcem in zunanjim svetovalcem v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov. Pravna podlaga za takšno obdelavo je skladnost s pravno obveznostjo, za katero je [podjetje] predmet ali so zakoniti interesi, kot je uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.
Posodobljeni seznam obdelovalcev podatkov in tretjih oseb, s katerimi posredujemo podatke, so na voljo na zahtevo družbe na spodaj določenih podrobnostih o stiku.

c. Mednarodni prenos osebnih podatkov
Vaše osebne podatke, ki jih zbiramo ali prejemamo, se lahko posredujejo prejemnikom ali jih obdelujejo prejemniki, ki se nahajajo znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP«) in ki ne zagotavljajo ustrezne stopnje varstva podatkov. Države, za katere je priznano, da zagotavljajo ustrezno stopnjo varstva podatkov z vidika prava EU, so Andora, Argentina, Kanada, Švica, Ferski otoki, Guernsey, država Izrael, otok Man, Jersey, Nova Zelandija in Vzhodna republika Urugvaja. Prejemniki v ZDA so lahko delno potrjeni v okviru zaščitnega ščita EU-ZDA in s tem predvideni, da zagotavljajo ustrezno stopnjo varstva podatkov z vidika prava EU. Če se vaši osebni podatki prenesejo v države, ki z vidika prava EU ne zagotavljajo ustrezne stopnje varstva podatkov, bomo zadevni prenos temeljili na ustreznih zaščitnih ukrepih, kot so klavzule o standardnem varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija. Lahko zaprosite za kopijo ustreznih zaščitnih ukrepov tako, da stopite v stik z nami, kot je navedeno spodaj. 5 (Stopite v stik z nami) spodaj. Dostop je omejen na prejemnike, ki jih je treba poznati.

3. Katere pravice imate in kako lahko uveljavljate svoje pravice?
Če ste prijavili svoje soglasje za vse dejavnosti obdelave osebnih podatkov, lahko to soglasje kadar koli prekličete s prihodnjim učinkom. Takšen preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave pred preklicem soglasja.
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate morda pravico zahtevati: dostop do vaših osebnih podatkov, popravljanje vaših osebnih podatkov; izbris vaših osebnih podatkov, omejitev obdelave vaših osebnih podatkov; prenosljivost podatkov in predmet obdelave vaših osebnih podatkov. Upoštevajte, da so navedene pravice lahko omejene v skladu z veljavnimi nacionalnimi zakoni o varstvu podatkov. Dodatne informacije o teh pravicah najdete v Prilogi Vaše pravice.
Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov. Če želite uveljaviti svoje pravice, se obrnite na nas, kot je navedeno v spodnjem razdelku (5.), ali pa uporabite določen spletni obrazec »Uveljavite svoje pravice«, ki je na voljo na spletni strani podjetja

4. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke?
Vaši osebni podatki bodo hranjeni tako dolgo, kolikor je potrebno, da vam zagotovijo zahtevane storitve. Ko podjetje Sika d.o.o.  več ne bo potrebovalo vaših osebnih podatkov za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, jih bomo odstranili iz naših sistemov in zapisov ter/ali sprejeli ukrepe za ustrezno anonimizacijo, tako da jih ne boste mogli več prepoznati, razen če jih moramo hraniti, vključno z osebnimi podatki, v skladu s pravnimi ali zakonskimi obveznostmi, ki so predmet Sika d.o.o..

5. Stopite v stik z nami
Če imate vprašanja ali vprašanja glede tega obvestila o obdelavi spletnih strani, se obrnite na nas na naslednji način:
1. Po pošti na naslov Sika Slovenija d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin
2. Po elektronski pošti na naslov [email protected]

Priloga Vaše pravice

Urejanje vaših pravic lahko uredite na povezavi:
https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/69295595-edf4-4edf-8ce9-9562a1c5bc9c

(a) Pravica do dostopa: Imate pravico pridobiti od nas potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas, in, če je tako, zahtevati dostop do osebnih podatkov. Podatki o dostopu med drugim vključujejo namene obdelave, kategorije zadevnih osebnih podatkov ter prejemnike ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo razkriti osebni podatki. Vendar to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa. Morda imate pravico do pridobitve kopije osebnih podatkov, ki so v postopku. Za nadaljnje kopije, ki ste jih zahtevali, lahko zaračunamo razumno pristojbino na podlagi upravnih stroškov.
(b) Pravica do popravka: Morda imate pravico pridobiti od nas popravek netočnih osebnih podatkov o vas. Odvisno od namena obdelave imate morda pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dodatne izjave.
(c) Pravica do izbrisa (»pravica, da ste pozabljeni«) V določenih okoliščinah imate morda pravico od nas pridobiti izbris osebnih podatkov v zvezi z vami in morda bomo morali izbrisati takšne osebne podatke.
(d) Pravica do omejitve obdelave: V določenih okoliščinah imate morda pravico pridobiti od nas omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo ustrezni podatki označeni in jih bomo lahko obdelali samo za določene namene.
(e) Pravica do prenosljivosti podatkov: V določenih okoliščinah imate morda pravico, da prejmete svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki in imate morda pravico, da te podatke posredujemo drugim entitetam brez ovir.

(f) Pravica do ugovora: V določenih okoliščinah imate lahko pravico ugovarjati zaradi razlogov, ki se nanašajo na vaš položaj, ali ko vaše osebne podatke kadar koli obdelujemo za namene neposrednega trženja in lahko se od nas zahteva, da jih več ne obdelujemo.
Še več, če so vaši osebni podatki obdelani za namene neposrednega trženja, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za takšno trženje, kar vključuje določanje profila, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali.