Finance

Team Work

Finančna stabilnost in dolgoročna donosnost zagotavljata, da Sika ostaja zanesljiv partner za vse svoje zainteresirane strani, zdaj in v prihodnosti, in predstavljajo pomemben temeljni kamen za ohranjanje svetovnega tehnološkega vodstva in prodor na trg.
Poleg tega ekonomsko zdravje omogoča Siki deliti ustvarjeno vrednost z različnimi zainteresiranimi stranmi, biti zanesljiv delodajalec, privlačna dolgoročna naložbena priložnost, odgovoren davčni zavezanec. Z ustvarjeno gospodarsko vrednostjo hkrati pomaga izboljšati gospodarske, okoljske in socialne razmere Sike in njenih deležnikov.

Okolje

V vseh poslovnih aktivnostih Sika močno poudarjamo varnost, kakovost, odgovorno rast in ustvarjanje vrednosti. Družba Sika vzdržuje sistem upravljanja v skladu z ISO 14001, ki vključuje zakonsko skladnost za okolje in mehanizem zagotavljanja skladnosti z notranjim in zunanjim nadzorom.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ključna sestavina uspeha. Glede na svoje obveznosti Sika aktivno sodeluje pri projektih trajnostnega in humanitarnega razvoja bodisi kot članica mednarodnih organizacij. Družbeno sodelovanje družbe Sika vključuje tudi sponzorstvo organizacij in pobud na področju znanosti, kulture in športa.

Skupnost

Sika želi podpirati lokalne skupnosti, da bi ljudem pomagala, da si pomagajo sami. Področja dejavnosti so:
• zgradbe in infrastruktura za socialne in ekološke projekte ali
• izobraževanje, po možnosti v povezavi z gradbenimi poklici ali
• ekološki vodni projekti, ki posredno povezujejo Sikino področje hidroizolacijskih dejavnosti

Glavni cilji so med drugim podpirati skupnosti pri razvoju infrastrukture za socialne projekte, spodbujati usposabljanja v gradbenih strokah in obrtu ter nuditi nujno pomoč v prizadetih regijah.

Koristi za stranke

Sika si prizadeva povečati svoj asortiman izdelkov na podlagi vplivov na megatrende, kot so zmanjšanje CO2, urbanizacija in e-mobilnost. Sika si prizadeva vlagati v paleto tehnologij in izdelkov, ki zmanjšujejo skupno porabo omejenih virov in emisije toplogrednih plinov.

Sikina ambicija je ponuditi kupcem inovativne rešitve, ki povečujejo učinkovitost, trajnost in estetsko privlačnost stavb, infrastrukturnih konstrukcij, naprav in vozil v celotni proizvodnji ter uporabi in s tem prispevajo k trajnostnemu razvoju. Sika na to gleda kot na obveznost podjetja in kot na dolžnost vsakega posameznega zaposlenega.
Eno vodlnih načej je Sikina zaveza trajnostnemu razvoju. Podjetje sodeluje v pobudah za zeleno gradnjo, kot so LEED v ZDA, Braziliji in Italiji ali DGNB v Nemčiji. Sikino zavezanost trajnostnemu razvoju zdaj še izboljšuje pristop k trajnosti izdelkov.
Globalni trendi, kot so podnebne spremembe in pomanjkanje surovin, vse večja urbanizacija in rast prebivalstva, soočajo podjetja in skupnosti z velikimi gospodarskimi, socialnimi in ekološkimi izzivi. Učinkovita raba energije in virov je ključnega pomena za trajnostni razvoj. Sika verjame, da sta energetska učinkovitost in zmanjševanje emisij ključna dejavnika uspešnosti.