SikaFiber® Force-50

Poliolefinska makro vlakna za beton

SikaFiber® Force-50 so 50 mm dolga poliolefinska makro vlakna za uporabo v konstrukcijskem betonu.

Splošno
 • Pakirano v vodotopne vreče za lažje doziranje.
 • Izboljšujejo kohezivnost svežega betona.
 • Enakomerno porazdelijo napetosti v betonu in preprečujejo nastanek razpok.
  Izboljšujejo lastnosti strjenega betona
 • Sposobnost premoščanja razpok.
 • Višja upogibna in strižna trdnost.
 • Večja nosilnost in duktilnost.
 • Izboljšana abrazijska odpornost.
 • Izboljšana odpornost na zmrzovanje in tajanje.
Vlakna v armiranem betonu
 • Zmanjšanje ali eliminacija klasične jeklene armature.
 • Enostavnejše delo v primerjavi z montažo armaturnih palic in mrež.
 • Vezanje in rezanje armature ni potrebno.
 • Krajši čas gradnje.
 • Enakomerno porazdeljeno po celotnem prerezu elementa.
 • Zapolnijo tudi robove, vogale in nepravilne oblike.
Primerjava z jeklenimi vlakni
 • brez madežev rje na površini betona.
 • možnost večjih deformacij zaradi višjih napetosti v betonu.