SikaFiber® Force-60

Sintetična makro vlakna za beton in brizgani beton

SikaFiber® Force-60 so sintetična makro vlakna za konstrukcijsko uporabo v betonu in brizganem betonu.

Z dodatkom SikaFiber® Force-60 lahko dosežemo sledeče lastnosti:
  • povečano žilavost brizganega betona
  • sposobnost premoščanja razpok tudi pri širokih razpokah
  • povečano trajnost zahvaljujoč povečani kemijski odpornosti
  • površine betona brez madežev rje