Sika AnchorFix® Cleaning Pump

Sika AnchorFix® čistilna črpalka za izpihovanje izvrtin pred vgradnjo sidrnih mas Sika AnchorFix®

Sika AnchorFix® Cleaning Pump je orodje za ročno čiščenje izvrtin velikosti od Ø10 mm do Ø60 mm za vgrajevanje sider Sika AnchorFix® 

  • Enostavna uporaba
  • Dobre lastnosti čiščenja