Sikagard®-675 W ElastoColor

Zaščitni premaz za beton                                           

Sikagard®-675 W ElastoColor je enokomponentni plastoelastični premaz na osnovi vodotopne stirenske akrilatne disperzije za zaščito in izboljšanje videza vidnega betona. Sikagard®-675 W ElastoColor se nanaša na obstoječi premaz ali neposredno na betonsko površino. Sikagard®-675 W ElastoColor je skladen z zahtevami  standarda EN 1504-2 kot zaščitni premaz.

  • Paroprepusten
  • Dobra odpornost proti vremenskim vplivom in staranju
  • Zelo dobra odpornost proti kredanju
  • Enostavna uporaba
  • Dobra prekrivnost (neprosojnost)
  • Prijaznost do okolja (brez topil)
  • Preprečuje prodore vode
  • Visoka difuzijska odpornost proti CO2 (ogljikov dioksid)