SikaProof® A+ 12

Polno lepljeni membranski vodotesni sistem FPO za podzemne konstrukcije

SikaProof® A+ 12 je poliolefinska (FPO) membrana za podzemno hidroizolacijo armiranih betonskih konstrukcij. Je ohlapno položena na pripravljene podlage pred pritrditvijo armature in vgradnjo betona. Poseben hibridni sloj na membrani tvori trajno vez s svežim betonom. Prekrivni spoji se zatesnijo s trakovi ali s toplotnim spajanjem. Skupna debelina je 1,75 mm, debelina membrane pa 1,20 mm.

  • Vgrajuje se pred vgradnjo jeklene armature in betona.
  • Dvojno pritrjevanje: mehanska in kemična vezava s svežim betonom.
  • Visoka fleksibilnost in zmožnost premoščanja razpok.
  • Stransko pronicanje vode med betonom in membrano ni možno.
  • Visoka vodotesnost preverjena z različnimi standardi.
  • Popolno in trajno lepljenje na betonsko konstrukcijo.
  • Odpornost na agresivne medije v talni vodi in zemlji.
  • Enostavna vgradnja s popolnoma zatesnjenimi stiki.
  • Začasna vremenska obstojnost in UV-stabilnost med vgradnjo.
  • Lahko se vgrajuje v kombinaciji z ostalimi potrjenimi Sikinimi vodotesnimi / tesnilnimi sistemi.