SikaProof® A+ 08

FPO membranska folija za predhodno vgrajen, polno lepljeni membranski hidroizolacijski sistem za kleti

SikaProof® A+ 08 je poliolefinska (FPO) membranska folija za podzemno hidroizolacijo armiranih betonskih konstrukcij. Je ohlapno položena na pripravljene podlage pred pritrditvijo armature in litjem betona. Poseben hibridni sloj na membrani tvori trajno vez s svežim betonom. Prekrivne stike se zatesni z lepilnimi trakovi. Debelina 1,35 mm, debelina membrane je 0,80 mm.

 • Predhodna vgradnja: pritrdi se pred vgradnjo jeklene armature in betona.
 • Dvojna vez: mehanska in lepilna vez s svežim betonom.
 • Visoka fleksibilnost in zmožnost premoščanja razpok.
 • Stransko pronicanje vode med betonom in sistemom membran ni možno.
 • Visoka vodotesnost preverjena z različnimi standardi.
 • Popolno in trajno lepljenje na armirano betonsko konstrukcijo.
 • Odpornost na agresivne medije v talni vodi in zemlji.
 • Visoka vodotesnost preverjena z različnimi standardi.
 • Enostavna vgradnja s popolnoma zatesnjenimi stiki.
 • Začasna vremenska obstojnost in začasna UV-stabilnost med vgradnjo.
 • Lahko se vgrajuje v kombinaciji z ostalimi odobrenimi Sika® Waterproof hidroizolacijskimi / tesnilnimi sistemi.