Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic je plastično elastični, enokomponentni premaz na osnovi akrilne disperzije, ki utrjuje (polimerizira) s pomočjo svetlobe. Premaz, ki premošča razpoke, ohranja svoje lastnosti tudi pri temperaturah pod 0°C.

Sikagard®-550 W Elastic je plastično elastični, enokomponentni premaz na osnovi akrilne disperzije, ki utrjuje s pomočjo UV žarkov z odličnimi lastnostmi premoščevanja razpok tudi pri temperaturah pod 0°C. Sikagard®-550 W Elastic je skladen z zahtevami EN 1504-2 kot zaščitni premaz.

  • Premošča razpoke tudi pri nizkih temperaturah (-20°C)
  • Visoka difuzijska odpornost proti CO2, zmanjša stopno karbonacije
  • Paroprepusten
  • Izredna obstojnost na vremenske vplive in staranje
  • Okolju prijazen (brez topil)
  • Ščiti površine pred umazanijo