Sikagard®-551 S Elastic Primer

Temeljni premaz za kompaktne ali porozne površine in/ali za zahtevne pogoje vgradnje

Sikagard®-551 S Elastic Primer je enokomponentni temeljni premaz, ki vsebuje topila, za zelo kompaktne ali porozne betonske površine in/ali zahtevne pogoje vgradnje. Sikagard®-551 S Elastic Primer je del sistema, ki je skladen z zahtevami EN 1504-2 kot zaščitni premaz.

  • Globoka penetracija
  • Paroprepusten
  • Utrjuje površino