Sikagard®-704 S

Impregrirno sredstvo na bazi silana/siloksana

Sikagard®-704 S je enokomponentno, nizko viskozno, reaktivno, impregnirno sredstvo za betonske in cementne podlage na osnovi mešanice visoko aktivnih silanov in siloksanov. Sikagard®-704 S je skladen z zahtevami standarda EN 1504-2 za hidrofobno impregnacijo (razred prodiranja v globino I in odpornost na zmrzovanje in talilne soli).

  • Dobro prodiranje v podlago (blizu razreda II, EN 1504-9)
  • Gospodaren in enostaven za uporabo
  • Zmanjšuje kapilarno vpijanje vode, ščiti pred močnim dežjem in polivanjem z vodo na navpičnih površinah
  • Zmanjšuje vpijanje agresivnih snovi in polutantov raztopljenih v vodi (npr. talilnih soli ali kloridov iz morske atmosfere)
  • Ni občutiti sprememb v prepustnosti vodne pare
  • Izboljša odpornost betona na cikluse zmrzovanja in tajanja ter talilne soli
  • Odporen na morsko vodo
  • Primeren za takojšnjo uporabo