Sikalastic®-8800

Tekoča membrana iz čiste poliuree

Sikalastic®-8800 je dvokomponentna, elastična, iz 100% trdnih snovi, zelo hitro sušeča in obarvana tekoča membrana iz čiste poliuree, z zelo visoko kemijsko odpornostjo

  • Zelo hitro veže in utrjuje
  • Skoraj takojšnja možnost uporabe
  • Nanašanje je možno v temperaturnem območju med -20°C in +50°C
  • Stabilne lastnosti v suhi atmosferi med -30°C in +100°C
  • Odlične lastnosti premoščanja razpok
  • Dobra kemijska odpornost
  • Dobra abrazijska odpornost
  • Izpostavljenost UV sevanju lahko privede do porumenitve
  • Ni odporen na biogenično žvepleno kislino