22/12/2020

POMEMBNO OBVESTILO - Informacije o zakonodaji EU o kemikalijah od dne 01.01.2021

Zadeva: Prijava nevarnih zmesi na Center za zastrupitve (PCN) in navedba enoličnega identifikatorja formule (UFI)

Spoštovani!

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj informacij glede UFI številk. Že danes so podjetja članic Evropske unije (EU) dolžna prijaviti nevarne kemične zmesi nacionalnim centrom za zastrupitve. Od 01.01.2021 se bodo zahteve po prijavljanju postopoma poenotile po vsej EU.

Uredba 2017/542  (gre za novo  prilogo VIII uredbe CLP) je omogočila poenotenje postopkov za predložitev informacij o nevarnih zmeseh s strani uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov nevarnih zmesi.

V skladu s to uredbo je potrebno ustvariti 16-mestno alfanumerično kodo kot "enolični identifikator formule" (UFI) in to kodo navesti na izdelku:

Primer navedbe UFI na nalepki: UFI: Z4OX-5HGT-3DGH-X47K

Poleg UFI na etiketi morajo podjetja informacije o svojih izdelkih posredovati tudi centrom za zastrupitve. Obvestilo se pošlje na osrednji portal za obveščanje Evropske agencije za kemikalije (ECHA), tako imenovan Centra za prijavo zastrupitev (PCN l), ki nato obvestilo razdeli nacionalnim organom. Cilj UFI je vzpostaviti jasno povezavo med informacijami posredovanimi centru za zastrupitve in izdelkom, ki se ga daje na trg. Nevarne kemične zmesi, ki so bile v skladu z nacionalnimizahtevami že prijavljene ustreznim nacionalnim organom posameznih držav članic EU pred 01.01.2021, so upravičene do štiriletnega prehodnega obdobja in jih je treba prijaviti in jim zagotoviti UFI najkasneje do 01.01.2025.

V primeru sprememb izdelka, ki so pomembne za prijavo, je potrebno takoj prijaviti izdelek.

Več informacij si preberite v priloženem dopisu spodaj.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo,

Mojca Erjavec, Sika d.o.o.